googlad
Det bästa av nätet

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det görs genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott. 
HandikappförbundenPolisenSäkerhetspolisenDen Nya Välfärden
Handikappförbunden, är ett stort antal funktionshindersförbund som slutit sig samman för att agera i samlad kraft. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättni...Här kan du läsa om hur polisens arbetar på fältet och hur en brottsutredning går till. Här finns också fakta om hur polisen är organiserad både övergripande och på länsnivå....Säkerhetspolisen skyddar rikets säkerhet och den svenska demokratin Säkerhetspolisen arbetar med att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala stats...Den Nya Välfärden är en partipolitiskt oberoende, opinionsbildande tankesmedja som arbetar för demokrati, välfärd och företagande. Vi vill förbättra företagarklimatet, skapa en ny samhällsmodell, och ...
Topplistor Start Lägg upp en länk